Dessa villkor gäller för Online Marts försäljning av Produkter om inte annat särskilt avtalats skriftligen mellan en Konsument eller Konsument och Online Mart.Vid försäljning till Konsumenter tillämpar Online Mart de tvingande regler som följer av tillämplig svensk lagstiftning, inklusive lagen (2005: 59) om distansavtal.

Produkterna

Produkter som säljs på Online Marts webbplats läggs ut av Online Mart efter förvärvet från enskilda tredjepartskällor som vardera får vederbörlig bedömning innan de godkänns av Online Mart. Varje enskild produkt måste matcha produktbeskrivningarna. Produkter får inte kränka tredje parts immateriella rättigheter eller på något sätt bryta mot relevanta regler, normer och praxis. Online Mart kommer inte att göra marknadsföring för produkter som inte uppfyller de krav som Online Mart ställer på butikerna. Online Mart uppmuntrar därför konsumenten att meddela Online Mart om överträdelse av dessa regler.

Göra Inköp

Köp av produkterna sker via www.onlinemart.se. Online Mart ingår inte ett köpeavtal med konsumenten förrän Online Mart har bekräftat beställningen via en e-postbekräftelse. Online Mart ingår inte avtal med minderåriga (under 18) utan vårdnadshavares samtycke. Allt bildinnehåll måste ses som korrekta illustrationer. Bilder ska vara tillförlitliga guider till produkter men inte exakta fax av produkter. Om en produkt i Online Marts sortiment har löpt ut eller av någon annan anledning inte är tillgänglig, kommer försäljningen att annulleras. Konsumenten har då rätt att få tillbaka sina pengar. Vi förbehåller oss rätten att begränsa åtkomsten till vår webbplats om du har gjort beställningar som bryter mot bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller i strid med tillämplig lag, såsom onlinebedrägerier.

Leveranspolicy

Online Mart ska sträva efter att leverera alla bekräftade beställningar med brådska. Produkter som säljs kan levereras vid olika tidpunkter. Vissa produkter som säljs kan ha olika dimensioner som förhindrar normal postleverans; sådana produkter kallas i detta avsnitt Specialprodukter för leverans. För specialleveransprodukter gäller särskilda leveransvillkor. Leveransvillkor för specialleveransprodukter (andra än skrymmande och / eller tunga produkter) – Specialleveransprodukter kan medföra extra avgifter och det tar 5-10 arbetsdagar att leverera. Specialleveransprodukter märkta med ”expressleverans” levereras inom 2 till 5 arbetsdagar. Konsumenter som inte har fått något meddelande eller meddelande om leverans inom dessa tidsperioder bör kontakta Online Mart så snart som möjligt för att säkerställa att det inte har funnits något fel i deras beställning.

Priser och betalning

Online Marts priser inkluderar mervärdesskatt om inte annat anges.

Säkerhet och integritet

All hantering av konsumentdata är krypterad och säker.

Online Mart behandlar konsumentens personuppgifter i enlighet med tillämplig sekretesspolicy.

Online Mart kommer att strävan att bekämpa bedrägerier var och när det uppstår i samband med vår webbplats

Returpolicy

Konsumentens rätt att returnera varor skyddas av lagen (2005: 59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Konsumenten har 14 kalenderdagar att avbryta en viss beställning. För produkter som köpts av konsumenten mellan 25 november och 24 december har kunden rätt att annullera sitt köp till och med den 31 januari följande år. Konsumenten har således rätt att återkalla köpeavtalet genom att lämna eller skicka ett meddelande om detta inom denna period. Förseglade produkter omfattas endast av returrätten om förseglingen är obruten.

Avbokningsperioden börjar från den dag konsumenten tar emot produkten. Online Mart kommer att återbetala inköpspriset utan onödigt dröjsmål efter att returen har mottagits eller konsumenten har visat att produkten har returnerats. Konsumenten måste själv betala returfrakten och det rekommenderas att returnera produkten i originalförpackning.

För att utnyttja rätten att returnera produkter rekommenderar Online Mart att konsumenten först kontaktar Online Marts kundtjänst. Konsumenten förstår att konsumenten, för att utöva returrätten, ska returnera produkten inom 14 kalenderdagar efter anmälan om returrätten. Såvida inte produkten returneras inom den föreskrivna tiden ogiltigförklaras returrätten.

Garanti

Alla produkter som säljs på säljs med klagomålsrätt i enlighet med gällande gällande lagar. Defekter som kränker en konsuments rättigheter kommer att medföra en lämplig och direkt. Svar, ersättning, återbetalning eller på annat sätt avtalad åtgärd.

Online Mart ansvarar för sin egen kundsupport.